പ്രണയലേഖനം

( എന്റെ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചവൾക്കുള്ള മറുപടിക്കത്ത് …….)
എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് ,

        അനശ്വരമായ പ്രണയത്തിന്റെ സ്മാരകമായ താജ്മഹലിനെയും …. ശവമായിട്ടും വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ;മരിച്ചിട്ടും നശിക്കാത്ത പ്രേമത്തിന്റെ പൂവിനെയും ….. നിന്റെ സംസാരത്തിനിടയിൽ ക്ഷണിക്കാത്ത അതിഥിയെപ്പോലെ കടന്നു വന്ന വാചാലമായ മൗനത്തെയും…..സൂര്യനെ സ്നേഹിച്ച സൂര്യകാന്തിയെയും സാക്ഷി നിർത്തി പ്രണയ തീരത്ത് സാന്ത്വനംകൊള്ളാൻ കൊതിക്കുന്ന എന്റെ ഹൃദയം രചിച്ച വരികൾ  –

” ഇഷ്ടമാണ്…….. ഒരുപാട് ………”

                   എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ,

                          സഖാവ്

           

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s