മുഷ്ടി ചുരുട്ടുന്ന ജീവച്ഛവങ്ങൾ!!

_കുടിച്ചു വറ്റിയ മദ്യകുപ്പിയിലെ – 


അവസാന ലഹരിയിലും അയാൾ –
 ഊളിയിടാഴ്‌ന്നു……
തന്റെ സത്യാന്വേഷങ്ങൾക്ക് – പൂപ്പൽ പിടിച്ചപ്പോൾ ; നിരാശാകാമുകനെ പോലെ – ഗാന്ധിയും കുടിച്ചു.
 ട്രിഗറിൽ വിരലമർത്തിയ തോക്കുമായി –
 AC കാറിൽ കോട്ടും സൂട്ടും ഇട്ടു –
 ഗോഡ്‌സെ യാത്രയിലാണ്. പെറ്റമ്മയലാഞ്ഞിട്ടും പെറ്റു വീണ കുഞ്ഞിനെ –
മുലയൂട്ടുന്ന തിരക്കിലാണ് മതം.
 നീതിയെ അടക്കം ചെയ്യാൻ ശവപ്പെട്ടിക്കായി – അളവെടുക്കുന്ന ജനാധിപത്യം.
 ഇത് കണ്ടു കരഞ്ഞ കണ്ണിനെയും….
ഉയർന്നുവന്ന നാവിനെയും….
മോണകാട്ടി ചിരിച്ച്;
കത്തി കല്ലിൽ ഉരസുമ്പോൾ …..
പതറാതെ ….;
തളരാതെ…..
ഉൾക്കണ്ണ് തുറന്നു……
ഒരായിരം നാവുകൾ ഉയർന്നു പൊന്തി…._

                     

 *Ashwin Dion*

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s